Sản xuất thông minh: Xu thế tất yếu cho sự phát triển của doanh nghiệp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 1, 2021 | 15:51 - Lượt xem: 1236

 Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy quá trình sản xuất hàng hóa tiến tới sản xuất thông minh làm thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa.

Tại Hội nghị Bàn tròn cấp cao trực tuyến về sản xuất thông minh với chủ đề “Đón đầu làn sóng đầu tư và phát triển nhà máy thông minh trong bối cảnh bình thường mới” với vai trò điều phối phần trao đổi của Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Hà Minh Hiệp cho biết, vấn đề quan trọng nhất chính là phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho sản xuất thông minh. Nguồn nhân lực ở đây có 2 điểm. Một là, nhận thức của cán bộ, lãnh đạo và người lao động về sản xuất thông minh. Hai là, nguồn nhân lực chuyên sâu và chất lượng cao giúp doanh nghiệp thực hiện quá trình chuyển đổi số.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Hà Minh Hiệp phát biểu tại Hội nghị Bàn tròn cấp cao trực tuyến về sản xuất thông minh.

Bên cạnh đó, trước những khó khăn mà doanh nghiệp và các Tổng công ty gặp phải khi kết nối dữ liệu với hệ thống máy móc thiết bị qua nhiều thế hệ và kết nối dữ liệu với con người, một trong những giải pháp giúp họ khắc phục khó khăn, kết nối hiệu quả đó là tiêu chuẩn trong sản xuất thông minh.

Sản xuất thông minh được biết đến với nền tảng dựa trên sự tích hợp máy móc thông minh và robot thế hệ mới, kết nối vạn vật công nghiệp IIoT và các phần mềm, hệ thống tích hợp đang trở thành xu thế tất yếu. Nhân tố cốt lõi của sản xuất thông minh là nhà máy thông minh, là hệ thống sản xuất tự động hóa được kết nối và xử lý dữ liệu liên tục từ hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính tự học và thích nghi (nhà máy sản xuất đáp ứng, thích nghi và kết nối).
Sản xuất thông minh với nhân tố cốt lõi nhà máy thông minh đang trở thành động lực phát triển mới của thế giới, các quốc gia đang đẩy nhanh phát triển sản xuất thông minh.

Cũng tại Hội nghị các doanh nghiệp đã có những đề xuất về xây dựng hệ sinh thái sản xuất thông minh, trong đó có sự tham gia của Bộ, ngành, doanh nghiệp tư vấn, các đơn vị đào tạo, các đơn vị giải pháp, cùng doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ để giúp doanh nghiệp số hóa và cần có sự chỉ đạo thống nhất về việc này.

Trước khi bước vào con đường chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần thực hiện việc đánh giá hiện trạng tiếp cận, đa số doanh nghiệp đã đề xuất cần có giải pháp đánh giá của Việt Nam. Ngoài ra, đề xuất chuyển đổi số phải dựa vào nội lực và năng lực của doanh nghiệp và các doanh nghiệp cần tự xây dựng cho mình lộ trình chuyển đổi số.

Quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam cần dựa trên năng lực, nội lực của các doanh nghiệp Việt, có nghĩa là phải dựa trên các doanh nghiệp công nghệ thông tin, các giải pháp của Việt Nam, dựa trên năng lực của Việt Nam, tư vấn và đào tạo của Việt Nam. Tuy nhiên cũng có một số doanh nghiệp hàng đầu sử dụng những đơn vị tư vấn và đào tạo của quốc tế để họ đóng vai trò dẫn dắt các nền kinh tế.

Triển khai chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng năng suất trong và sau dịch Covid-19 dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Năng suất Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp khác nhau trong đó có “Bộ công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp hướng đến chuyển đổi số và sản xuất thông minh (ViPA)”.

Đây là giải pháp miễn phí đang được triển khai trực tuyến tại: http://vipa.vnpi.vn để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp nhìn nhận thực trạng về quản trị doanh nghiệp, năng suất, nền tảng hạ tầng và chuẩn bị các sáng kiến chuyển đổi doanh nghiệp thông qua việc tự đánh giá để nhận được khuyến nghị về tầm nhìn và lộ trình chuyển đổi phù hợp từ Viện Năng suất Việt Nam.