Ra mắt bộ tiêu chuẩn về thẩm định giá quốc tế mới

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 26, 2019 | 9:53 - Lượt xem: 1435

Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế được ban hành lần này đã bổ sung tiêu chuẩn mới để hướng dẫn thẩm định giá đối với tài sản là các nghĩa vụ nợ phi tài chính.

Bộ Tiêu chuẩn về thẩm định giá quốc tế mới có hiệu lực áp dụng từ ngày 31/1/2020. 

Theo thông tin từ Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, sau 2 năm (2018 và 2019) rà soát, lấy ý kiến, Hội đồng Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (Internationl Valuation Standards Council) đã công bố phiên bản mới nhất của Bộ Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế.

Ngoài ra, bộ tiêu chuẩn mới bổ sung một số nội dung về: mô hình thẩm định giá; các phương pháp để xác định riêng giá trị của nợ, vốn chủ hữu đối với các doanh nghiệp có cơ cấu vốn phức tạp khi tài sản cần định giá chỉ là nợ; chỉnh sửa nội dung liên quan đến các xem xét đặc biệt khi thẩm định giá bất động sản phát triển cho mục đích vay thế chấp…

Tiêu đề của bộ tiêu chuẩn mới được ban hành sẽ không kèm theo năm ban hành như các phiên bản trước đây, thay vào đó, trên bìa của bộ tiêu chuẩn chỉ ghi chung là Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế kèm theo ngày có hiệu lực. Bộ tiêu chuẩn có hiệu lực áp dụng từ ngày 31/1/2020.

Bộ tiêu chuẩn là nền tảng căn bản để các thành viên đạt đến sự thống nhất cao trên toàn thế giới về kết quả thẩm định giá của các tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp ở từng quốc gia.

Thông qua việc đưa ra các định nghĩa, quy tắc hành nghề, tiêu chuẩn và hướng dẫn, Bộ Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế đã tạo nền tảng thống nhất về quan điểm và hành động trong hoạt động thẩm định giá chuyên nghiệp, nâng cao độ tin cậy đối với kết quả thẩm định giá của các tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp.

Việc đưa ra bộ tiêu chuẩn đã góp phần vào sự phát triển vững chắc của nghề thẩm định giá cũng như thị trường tài sản quốc tế.

Uyên Chi (t/h)