Quyết định về việc tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thông tin – Truyền thông

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 29, 2022 | 17:45 - Lượt xem: 1034

Ngày 29 tháng 04 năm 2022, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định về việc tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022.

Xem chi tiết tại đây Quyet đinh 25 và thông báo 78