Quyết định về việc tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia 2017

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 19, 2018 | 1:39 - Lượt xem: 1786

Ngày 13/4/2018, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 403/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia 2017.

Tặng giải vàng Chất lượng Quốc gia  năm 2017 cho  15 doanh nghiệp và tặng giải bạc chất lượng Quốc gia năm 2017 cho 58 doanh nghiệp có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Xem chi tiết  Quyết định 403/QĐ-TTg