Quyết định về việc phê duyệt Yêu cầu báo giá gói thầu: Thuê vận chuyển thiết bị đi liên kết chuẩn quốc tế

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 22, 2018 | 16:13 - Lượt xem: 1283

Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1358/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Yêu cầu báo giá gói thầu: Thuê vận chuyển thiết bị đi liên kết chuẩn quốc tế

Theo đó phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu “Thuê vận chuyển thiết bị đi liên kết chuẩn quốc tế” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia” được phê duyệt tại Quyết định số 1289 QĐ/TĐC ngày 31/7/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xem chi tiết quyết định tại đây