Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê chỗ đặt máy chủ Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (02 máy) và phí thuê bao dịch vụ SMS BrandName sử dụng cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục TCĐLCL

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 12, 2019 | 15:05 - Lượt xem: 1140

Ngày 05/8/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1675/QĐ-TĐC về việc về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê chỗ đặt máy chủ Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (02 máy) và phí thuê bao dịch vụ SMS BrandName sử dụng cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục TCĐLCL.

Theo đó, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước) gói thầu “Thuê chỗ đặt máy chủ Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (02 máy) và phí thuê bao dịch vụ SMS BrandName sử dụng cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục TCĐLCL” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Duy trì hoạt động của hệ thống mạng; trang/cổng thông tin điện tử; và thiết bị công nghệ thông tin của Tổng cục TCĐLCL” cụ thể như sau:

  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dữ liệu Toàn cầu
  • Giá trúng thầu: 180.000.000 đ (Một trăm tám mươi triệu đồng)
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2019
  • Loại hợp đồng: trọn gói
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1675