Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu danh mục Tiêu chuẩn Quốc tế, Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và Quốc tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 16, 2019 | 16:31 - Lượt xem: 1144

Ngày 12/9/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1987/QĐ-TDDC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu danh mục Tiêu chuẩn Quốc tế, Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và Quốc tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo đó,  Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu danh mục Tiêu chuẩn Quốc tế, Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và Quốc tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.”, cụ thể:

  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ H2 Việt Nam.
  • Giá trúng thầu: 940.000.000 đ (Chín trăm bốn mươi triệu đồng)
  • Loại hợp đồng: trọn gói
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1987