Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đặt máy chủ (02 máy), quản trị ký thuật và vận hành hệ thống thư điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Tám 15, 2019 | 11:20 - Lượt xem: 928

Ngày 12/8/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đặt máy chủ (02 máy), quản trị kỹ thuật và vận hành hệ thống thư điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo đó, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chào hàng cạnh tranh rút gọn) gói thầu “Đặt máy chủ (02 máy), quản trị kỹ thuật và vận hành hệ thống thư điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Thuê bao đường truyền internet dùng riêng và mạng Vinaren năm 2019”, cụ thể như sau:

  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dữ liệu Toàn cầu
  • Giá trúng thầu: 120.000.000 đ (Một trăm hai mươi triệu đồng).
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2019.
  • Loại hợp đồng: trọn gói
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1722