Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 22, 2018 | 3:58 - Lượt xem: 1650

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3925/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia năm 2018.

Xem chi tiết Quyết định 3925/QĐ-BKHCN