Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói với độ không đảm bảo đo

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 22, 2018 | 14:06 - Lượt xem: 1077

Ngày 19/7/2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1204/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói với độ không đảm bảo đo U=(0,6÷0,8)%

Theo đó phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói với độ không đảm bảo đo U=(0,6÷0,8)%” được phê duyệt tại Quyết định số 393/QĐ-TĐC ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và danh sách tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu với nội dung chi tiết theo các phụ lục kèm theo

Xem chi tiết quyết định tại đây