Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Năm 9, 2018 | 2:44 - Lượt xem: 1223

Ngày 04/5/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 692/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem chi tiết Quyết định 692/QĐ-TĐC