Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Tăng cường trang thiết bị để nâng cấp một số hệ thống chuẩn đo lường cho Phòng thí nghiệm trọng điểm chuẩn đo lường bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Bảy 17, 2018 | 17:02 - Lượt xem: 1459

Ngày 20/6/2018 theo quyết định số 1694/QĐ-BKHCN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Tăng cường trang thiết bị để nâng cấp một số hệ thống chuẩn đo lường cho Phòng thí nghiệm trọng điểm chuẩn đo lường bắt đầu thực hiện từ năm 2018 của TCTCĐLCL