Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất 20 video, clip tuyên truyền về “Năng suất và Chất lượng”, “Giải thưởng Chất lượng Quốc gia”

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Chín 14, 2018 | 16:05 - Lượt xem: 1189

Ngày 17/8/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 1382/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu tổ chức thực hiện sản xuất 20 video, clip tuyên truyền về “Năng suất và Chất lượng”, “Giải thưởng Chất lượng Quốc gia” và đăng tải các video trên Báo Điện tử VnExpress; Doanh nghiệp Việt Nam; Công thương; Đời sống pháp luật; Đầu tư thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên báo chí năm 2018” được phê duyệt tại Quyết định số 489/QĐ-TĐC ngày 29/3/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem chi tiết tại đây: Quyết định 1382