Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất 08 video Giao lưu trực tuyến và đăng tải các video trên Báo

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Tám 30, 2018 | 15:09 - Lượt xem: 1269

Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành quyết định số 1381/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất 08 video Giao lưu trực tuyến và đăng tải các video trên Báo: VNExpress; Doanh nghiệp Việt Nam; Công thương; Đời sống pháp luật; Đầu tư

Xem chi tiết tại đây: Quyet dinh 1381