Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 22, 2018 | 15:49 - Lượt xem: 1126

Ngày 16/8/2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1356/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói

Theo đó phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói với độ không đảm bảo đo U= (0,6÷0,8) %” được phê duyệt tại Quyết định số 1204/QĐ-TĐC ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xem chi tiết quyết định tại đây