Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị, linh kiện, hóa chất, bảo dưỡng hệ thống chuẩn đo lường

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 22, 2018 | 16:02 - Lượt xem: 1167

Ngày 16 tháng 8 năm 2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1357/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sấm thiết bị, linh kiện, hóa chất, bảo dưỡng hệ thống chuẩn đo lường

Theo đó phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị, linh kiện, hóa chất, bảo dưỡng hệ thống chuẩn đo lường” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia” được phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-TĐC ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xem chi tiết quyết định tại đây