Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Quang học: Hệ đo giao thoa laser và các thiết bị phụ kiện khác

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 22, 2018 | 15:00 - Lượt xem: 1137

Ngày 01/8/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1296/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời gói thầu Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Quang học: Hệ đo giao thoa laser và các thiết bị phụ kiện khác

Theo đó phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Quang học: Hệ đo giao thoa laser và các thiết bị phụ kiện khác” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Tăng cường trang thiết bị chuẩn đo lường phục vụ quản lý nhà nước năm 2018” được phê duyệt tại Quyết định số 1328/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Xem chi tiết quyết định tại đây