Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Hóa lý

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 22, 2018 | 15:35 - Lượt xem: 1095

Ngày 16/8/2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1355/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Hóa lý: Thiết bị phân tích khí SO2 ; Thiết bị bị phân tích CO; Thiết bị phân tích khí NO/NO2; Bộ tạo pha loãng khí chuẩn; Bộ tạo khí Zero; Bộ lưu điện; Các bình khí chuẩn kèm van điều áp

Theo đó phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Hóa lý: Thiết bị phân tích khí SO2; Thiết bị phân tích khí CO; Thiết bị phân tích khí NO/NO2; Bộ tạo pha loãng khí chuẩn; Bộ tạo khí Zero; Bộ lưu điện; Các bình khí chuẩn kèm van điều áp “thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án” Tăng cường trang thiết bị chuẩn đo lường phục vụ quản lý nhà nước năm 2018″ được phê duyệt tại Quyết định số 1382/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Xem chi tiết quyết đinh tại đây