Quyết định về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP và Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng TưTháng Tư 16, 2018 | 2:31 - Lượt xem: 1404

Ngày 10/4/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 574/QĐ-TĐC về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP và Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Xem chi tiết Quyết định 574/QĐ-TĐC