Quyết định về việc duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực độ dài: Chuẩn góc toàn vòng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Bảy 17, 2018 | 16:44 - Lượt xem: 1037

 Ngày 10/7/2018 theo quyết định số 1132/QĐ-TĐC Quyết định về việc duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực độ dài: Chuẩn góc toàn vòng