Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 được bổ sung của Tổng cục TCĐLCL

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 1, 2022 | 14:04 - Lượt xem: 571

Ngày 21/7/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1198/QĐ-TĐC về việc Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 được bổ sung của Tổng cục TCĐLCL.

Xem chi tiết tại đây: