Quyết định về ban kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng TưTháng Tư 16, 2018 | 2:42 - Lượt xem: 1424

Ngày 12/4/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 907/QĐ-BKHCN về ban kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Xem chi tiết Quyết định 907/QĐ-BKHCN