Quyết định thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Quyết định số 598/QĐ-TTg

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười 12, 2018 | 15:49 - Lượt xem: 1285

Ngày 25/9/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1569/QĐ-TĐC về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1596