Quyết định thành lập Tổ công tác doanh nghiệp của Tổng cục TCĐLCL

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười Hai 3, 2018 | 14:11 - Lượt xem: 1790

Ngày 06/11/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 1868/QĐ-TĐC về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 Quyết định số 794/QĐ-TĐC ngày 26/5/2017 về việc thành lập Tổ công tác doanh nghiệp của Tổng cục TCĐLCL

Theo đó, thành lập Tổ công tác doanh nghiệp bao gồm những thành viên sau:

 1. Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, Tổ trưởng;
 2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Quyền Vụ trưởng, Vụ Đánh giá hợp chuẩn hợp quy;
 3. Ông Trần Quốc Tuấn,Cục trưởng Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa
 4. Ông Vũ Đại Dương, Phó Vụ trưởng, phụ trách Vụ Pháp chế- Thanh tra
 5. Ông Trần Quý Giầu, Phó Vụ trưởng Vụ Đo lường
 6. Ông Nguyễn Văn Khôi, Quyền Vụ trưởng, Vụ Tiêu chuẩn
 7. Ông Trần Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính
 8.  Ông Lê Đăng Huyền, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục
 9. Ông Trần Quốc Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng nhận phù hợp
 10.  Ông Nguyễn Ngọc Châm, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1
 11. Ông Mai Văn Sủng, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
 12. Ông Nguyễn Phú Quốc, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4
 13. Ông Trần Văn Dư, Tổng Biên tập Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 14. Bà Lê Bích Ngọc, Phó Giám đốc, phụ trách Văn phòng TBT Việt Nam
 15. Ông Ngô Văn Mạc, Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xem chi tiết tại đây QÐ1868