Quyết định số 900/QĐ-TĐC Về Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Nâng cấp hệ thống mạng Lan và mua phần mềm quản lý văn bản đi đến” của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 25, 2019 | 15:15 - Lượt xem: 1007

Ngày 14/5/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 900/QĐ-TĐC Về Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Nâng cấp hệ thống mạng Lan và mua phần mềm quản lý văn bản đi đến” của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Xem chi tiết tại đây QĐ 900