Quyết định số 877/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Mười 22, 2022 | 9:48 - Lượt xem: 407

Ngày 19/4/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 877/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 13257-1:2021 Dịch vụ danh mục dữ liệu không gian địa lý – Phần 1: Mô hình chung
  2. TCVN 13257-2:2021 Dịch vụ danh mục dữ liệu không gian địa lý – Phần 2: Liên kết giao thức HTTP

Xem chi tiết tại đây: