Quyết định số 851/QĐ-TĐC về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Năm 6, 2021 | 14:28 - Lượt xem: 1116

Ngày 5/5/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 851/QĐ-TĐC về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo đó, công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Xem chi tiết tại đây QĐ 851