Quyết định số 773/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Năm 24, 2023 | 10:45 - Lượt xem: 615

Ngày 25/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 773/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế

Chi tiết xem tại đây: Quyết định 773.