Quyết định số 766/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 | 9:59 - Lượt xem: 566

Ngày 25/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 766/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 10 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 13632:2023 ISO 11930:2019 with amendment 1:2022 Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Đánh giá tính kháng vi sinh vật của sản phẩm mỹ phẩm
  2. TCVN 13633:2023 ISO 16212:2017 with amendment 1:2022 Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Định lượng nấm
  3. TCVN 13634:2023 ISO 17516:2014 Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Giới hạn vi sinh vật
  4. TCVN 13635:2023 ISO 18415:2017 with amendment 1:2022 Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Phát hiện vi sinh vật và vi sinh vật chỉ định
  5. TCVN 13636:2023 ISO 18416:2015 with amendment 1:2022 Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Phát hiện Candida Bibica
  6. TCVN 13637:2023 ISO 21148:2017 Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Hướng dẫn chung về kiểm tra chỉ tiêu vi sinh vật
  7. TCVN 13638:2023 ISO 21149:2017 with amendment 1:2022 Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Hướng dẫn định lượng và phát hiện vi khuẩn hiếu khí ưa nhiệt trung bình
  8. TCVN 13639:2023 ISO 22717:2015 with amendment 1:2022 Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Phát hiện Pseudomonas aeruginosa
  9. TCVN 13640:2023 ISO 22718:2015 with amendment 1:2022 Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Phát hiện Staphylococcus aureus
  10. TCVN 13641:2023 ISO 29621:2017 Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Hướng dẫn đánh giá rủi ro và nhận diện các sản phẩm có rủi ro thấp về mặt vi sinh

Xem chi tiết tại đây: QĐ766