Quyết định số 744/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024 | 10:13 - Lượt xem: 83

Ngày 02/05, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 744/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:
1. TCVN 13936-1:2024 / IEC 61992-1:2006 with Amendment 1:2014  Ứng dụng đường sắt – Lắp đặt cố định -Thiết bị đóng cắt điện một chiều – Phần 1: Yêu cầu chung
2. TCVN 13936-2:2024 / IEC 61992-2:2006 with Amendment 1:2014  Ứng dụng đường sắt – Lắp đặt cố định –
Thiết bị đóng cắt điện một chiều – Phần 2: Máy cắt một chiều
3. TCVN 13936-3:2024 / IEC 61992-3:2006 with Amendment 1:2015  Ứng dụng đường sắt – Lắp đặt cố định – Thiết bị đóng cắt điện một chiều – Phần 3: Thiết bị chuyển mạch nối đất, thiết bị chuyển mạch – cách ly, thiết bị cách ly một chiều dùng trong nhà

4. TCVN 13936-4:2024 / IEC 61992-4:2006 with Amendment 1:2015  Ứng dụng đường sắt – Lắp đặt cố định – Thiết bị đóng cắt điện một chiều – Phần 4: Thiết bị chuyển mạch nối đất, thiết bị chuyển mạch – cách ly, thiết bị cách ly một chiều dùng ngoài trời
5. TCVN 13936-6:2024 / IEC 61992-6:2006 with Amendment 1:2015 and Amendment 2:2020  Ứng dụng đường sắt – Lắp đặt cố định – Thiết bị đóng cắt điện một chiều – Phần 6: Cụm thiết bị đóng cắt một chiều