Quyết định số 73/QĐ-TĐC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 được giao của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Hai 11, 2022 | 12:42 - Lượt xem: 2027

Ngày 12/01/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 73/QĐ-TĐC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 được giao của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Xem chi tiết tại đây QĐ 73