Quyết định số 696/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 15:14 - Lượt xem: 44

Ngày 22/04/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 696/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 12636-16:2024 Quan trắc khí tượng thủy văn – Phần 16: Chỉnh biên tài liệu lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thủy triều
  2. TCVN 12636-17:2024 Quan trắc khí tượng thủy văn – Phần 17: Chỉnh biên tài liệu lưu lượng chất lơ lửng nước sông

Xem chi tiết tại đây: