Quyết định số 652/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 15:12 - Lượt xem: 43

Ngày 16/4/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 652/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. Sửa đổi 1:2024 TCVN I-4:2017 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc – Phần 4: Dược liệu và thuốc từ dược liệu
  2. Sửa đổi 1:2024 TCVN II:2012 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

Xem chi tiết tại đây: