Quyết định số 617/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 23, 2020 | 15:25 - Lượt xem: 1308

Ngày 12/3/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 617/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):

  1. TCVN 6170-8:2020 Giàn cố định trên biển – Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn
  2. TCVN 6170-11:2020 Giàn cố định trên biển – Phần 11: Chế tạo
  3. TCVN 6170-12:2020 Giàn cố định trên biển – Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp
  4. TCVN 12823-1:2020 Giàn di động trên biển – Phần 1: Phân cấp
  5. TCVN 12823-2:2020 Giàn di động trên biển – Phần 2: Thân và trang thiết bị
  6. TCVN 12823-3:2020 Giàn di động trên biển – Phần 3: Máy và hệ thống 
  7. TCVN 12823-4:2020 Giàn di động trên biển – Phần 4: An toàn và phòng chống cháy
  8. TCVN 12823-5:2020 Giàn di động trên biển – Phần 5: Vật liệu và hàn

Xem chi tiết tại đây QĐ 617

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn