Quyết định số 588/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 | 9:20 - Lượt xem: 916

Ngày 06/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 588/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 13684-1:2023 ISO 15698-1:2012  Thép cốt bê tông – Thanh thép cốt có đầu neo – Phần 1: Các yêu cầu
  2. TCVN 13684-2:2023 ISO 15698-2:2012 Thép cốt bê tông – Thanh thép cốt có đầu neo – Phần 2: Phương pháp thử
  3. TCVN 13711-1:2023 ISO 15835-1:2018 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren – Phần 1: Các yêu cầu
  4. TCVN 13711-2:2023 ISO 15835-2:2018 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren – Phần 2: Phương pháp thử
  5. TCVN 13711-3:2023 ISO 15835-3:2018 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren – Phần 3: Chương trình đánh giá sự phù hợp

Chi tiết xem tại đây: Quyết định 588_