Quyết định số 587/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 | 9:09 - Lượt xem: 408

Ngày 06/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 587/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: – TCVN 8163:2009 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren

Xem chi tiết tại đây: Quyết định 587_