Quyết định số 586/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 27, 2023 | 9:42 - Lượt xem: 621

Ngày 06/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 586/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 5603:2023 Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm
  2. TCVN 13624:2023 ISO/TS 26030:2019 Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững – Hướng dẫn áp dụng
    TCVN ISO 26000:2013 (ISO 26000:2010) trong chuỗi thực phẩm
  3. TCVN 13625:2023 ISO 23662:2021 Định nghĩa và tiêu chí kỹ thuật đối với thực phẩm, thành phần thực phẩm phù hợp cho người ăn chay hoặc người ăn thuần chay và để thông báo, ghi nhãn thực phẩm
  4. TCVN 13626:2023 Vệ sinh thực phẩm – Chế biến và phân phối đồ uống nóng từ thiết bị cung cấp đồ uống nóng – Yêu cầu vệ sinh và phép thử thôi nhiễm
  5. TCVN ISO/TS 22002-5:2023 ISO/TS 22002-5:2019 Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 5: Vận chuyển và bảo quản

Chi tiết xem tại đây: Quyết định 586_