Quyết định số 585/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 27, 2023 | 9:32 - Lượt xem: 342

Ngày 06/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 585/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

TCVN 5603:2008 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm

Chi tiết xem tại đây: Quyết định 585