Quyết định số 584/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 | 9:28 - Lượt xem: 378

Ngày 06/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 584/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

  1. TCVN 6960:2023 Đường và sản phẩm đường – Xác định đường khử trong sản phẩm có hàm lượng đường khử thấp – Phương pháp Knight và Allen EDTA (Phương pháp chuẩn)
  2. TCVN 7965:2023 Đường và sản phẩm đường – Xác định độ tro dẫn điện trong các sản phẩm đường tinh luyện và đường trắng
  3. TCVN 13609:2023 Đường và sản phẩm đường – Xác định độ màu của dung dịch đường thô, đường nâu và sirô có màu ở pH 7,0
  4. TCVN 13610:2023 Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng sulfit trong các sản phẩm đường tinh luyện bằng phương pháp Enzym
  5. TCVN 13611:2023 Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng đường khử trong đường trắng bằng hương pháp chuẩn độ Ofner cải biến
  6. TCVN 13612:2023 Đường và sản phẩm đường – Lấy mẫu để phân tích vi sinh vật

Chi tiết xem tại đây: Quyết định 584