Quyết định số 460/QĐ-BKHCN về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 cho các dự án thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 3)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 10, 2022 | 17:27 - Lượt xem: 920

Ngày 31/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 460/QĐ-BKHCN về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 cho các dự án thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 3).

Xem chi tiết tại đây Thông báo vốn đợt 3