Quyết định số 4294/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2019 | 14:40 - Lượt xem: 974

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4233/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 9053:2011 / ISO 8713:2005 Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Từ vựng
  2. TCVN 9057-1:2011 / ISO 23273-1:2006 Phương tiện giao thông đường bộ chạy pin nhiên liệu – Điều kiện kỹ thuật an toàn – Phần 1: An toàn về chức năng của xe
  3. TCVN 9057-2:2011 / ISO 23273-2:2006 Phương tiện giao thông đường bộ chạy pin nhiên liệu – Điều kiện kỹ thuật an toàn – Phần 2: Bảo vệ tránh các mối nguy hiểm từ hydro cho xe chạy bằng nhiên liệu hydro nén.
  4. TCVN 9057-3:2011 / ISO 23273-3:2006 Phương tiện giao thông đường bộ chạy pin nhiên liệu – Điều kiện kỹ thuật an toàn – Phần 3: Bảo vệ người chống điện giật.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4294