Quyết định số 4233/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2019 | 14:26 - Lượt xem: 919

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4233/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 9525:2012 / EN 13805:2002 Thực phẩm – Phân hủy mẫu bằng áp lực để xác định các nguyên tố vết

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4233