Quyết định số 4217/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2019 | 14:08 - Lượt xem: 1116

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4217/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 7139:2002 / ISO 13722:1996 Thịt và sản phẩm thịt – Định lượng Brochthrix thermosphacta – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.
  2. TCVN 7850:2008 / ISO/TS 22964:2006 Sữa và sản phẩm sữa – Phát hiện Enterobacter Sakazakii
  3. TCVN 8127:2009/ ISO 10273:2003 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phương pháp phát hiện Yersinia enterocolitica gây bệnh giả định.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4217