Quyết định số 4216/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2019 | 10:41 - Lượt xem: 1080

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4216/QĐ-BKHCN về việc công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia

  1. TCVN 9982-1:2018 / ISO 23953-1:2015 Tủ lạnh bày hàng – Phần 1: Từ vựng
  2. TCVN 9982-2:2018 / ISO 23953-2:2015 Tủ lạnh bày hàng – Phần 2: Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử

Xem chi tiết Quyết định_4216