Quyết định số 4213/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2019 | 11:51 - Lượt xem: 1029

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4213/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

  1. TCVN 6388:2006 / CODEX STAN 70-1981, Rev.1-1995 Cá ngừ đóng hộp
  2. TCVN 6390:2006 / CODEX STAN 94-1981, Rev.1-1995 Cá trích và các sản phẩm cá trích đóng hộp
  3. TCVN 6391:2008 / CODEX STAN 119-1981, Rev.1-1995 Cá đóng hộp

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4213