Quyết định số 4212/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2019 | 15:54 - Lượt xem: 923

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4212/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 12350-1:2018 / ISO 16890-1:2016 Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 1: Quy định kỹ thuật, yêu cầu và hệ thống phân loại dựa trên hiệu suất hạt lơ lửng (ePM)
  2. TCVN 12350-2:2018 / ISO 16890-2:2016 Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 2: Phép đo hiệu suất từng phần và sức cản dòng không khí
  3. TCVN 12350-3:2018 / ISO 16890-3:2016 Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 3: Xác định hiệu suất theo trọng lượng và sức cản dòng không khí so với khối lượng bụi thử nghiệm thu được.
  4. TCVN 12350-4:2018 / ISO 16890-4:2016 Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 4: Phương pháp ổn định để xác định hiệu suất thử nghiệm từng phần nhỏ nhất.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4212