Quyết định số 4200/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2019 | 11:42 - Lượt xem: 1010

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4200/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 4330:2986 Thức ăn chăn nuôi – Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua (muối ăn)
  2. TCVN 4806:2007 / ISO 6495:1999 Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng clorua hòa tan trong nước
  3. TCVN 5283:2007 / ISO 13904:2005 Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng tryptophan
  4. TCVN 6952:2001 / ISO 6498:1998 Thức ăn chăn nuôi – Chuẩn bị mẫu thử

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4200