Quyết định số 4198/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2019 | 11:25 - Lượt xem: 841

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4198 về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 6747:2009 / ISO 60062:2004 Hệ thống mã dùng cho điện trở và tụ điện

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4198