Quyết định số 4187/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Sáu 3, 2019 | 9:52 - Lượt xem: 1031

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4187/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

 1. TCVN 11268-11:2018 / ISO 603-11:1999    Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính- Kích thước- Phần 11: Thỏi mài tinh cầm tay.
 2. TCVN 11268-12:2018 / ISO 603-12:1999   Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính- Kích thước- Phần 12: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm lắp trên máy mài thẳng cầm tay.
 3. TCVN 11268-13:2018 / ISO 603-13:1999   Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính- Kích thước- Phần 13: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm lắp trên máy mài trục thẳng đứng cầm tay.
 4. TCVN 11268-14:2018 / ISO 603-14:1999   Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính- Kích thước- Phần 14: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm/mấu lắp trên máy trục nghiêng cầm tay.
 5. TCVN 11268-15:2018 / ISO 603-15:1999   Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính- Kích thước- Phần 15: Bánh mài dùng để cắt đứt lắp trên máy cắt đứt tĩnh tại hoặc di động.
 6. TCVN 11268-16:2018 / ISO 603-16:1999   Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính- Kích thước- Phần 16: Bánh mài dùng để cắt đứt lắp trên máy cầm tay.
 7. TCVN 11268-17:2018 / ISO 603-17:2014   Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính- Kích thước – Phần 17: Bánh mài lắp trên trục (kiểu ISO 52).
 8. TCVN 11268-18:2018 / ISO 603-18:2013   Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính- Kích thước- Phần 18: Bánh mài dùng cho máy mài cạnh tấm kính phẳng.
 9. TCVN 12491:2018 / ISO 6462:2011            Dao phay mặt đầu và mặt vai gờ ghép các mảnh cắt tháo lắp được- Kích thước
 10. TCVN 12492:2018 / ISO 6986:2013            Dao phay (rãnh) ba lưỡi cắt ghép các mảnh cắt tháo lắp được- kích thước.
 11. TCVN 12493:2018 / ISO 9766:2012           Mũi khoan ghép các mảnh cắt tháo lắp được- Chuôi hình trụ có một mặt vát phẳng song song.

Xem chi tiết tại đây Quyết định CBTC_4187