Quyết định số 4183/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2019 | 10:42 - Lượt xem: 1374

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4183/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 7835 – X16:2018 / ISO 105 – X16:2016 Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần X16: Độ bền màu với chà xát – Diện tích nhỏ.
  2. TCVN 7835 – Z09:2018 / ISO 105 – Z09:1995 Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần Z09: Xác định độ hòa tan trong nước lạnh của thuốc nhuộm tan trong nước.
  3. TCVN 12341:2018 / ISO 3759:2011 Vật liệu dệt – Chuẩn bị, đánh dấu và đo mẫu thử vải và sản phẩm may mặc trong phép thử xác định sự thay đổi kích thước
  4. TCVN 12342-1:2018 / ISO 16322-1:2005 Vật liệu dệt – Xác định độ xoắn sau khi giặt – Phần 1: Tỷ lệ phần trăm sự thay đổi độ xoắn cột vòng trong quần áo dệt kim.
  5. TCVN 12342-2:2018 / ISO 16322-2:2005 Vật liệu dệt – Xác định độ xoắn sau khi giặt – Phần 2: Vải dệt thoi và dệt kim.
  6. TCVN 12342-3:2018 / ISO 16322-3:2005 Vật liệu dệt – Xác định độ xoắn sau khi giặt – Phần 3: Quần áo dệt thoi và dệt kim.
  7. TCVN 12512-1:2018 / ISO 14362-1:2017 Vật liệu dệt – Phương pháp xác định một số amin thơm giải phóng từ chất màu azo – Phần 1: Phát hiện việc sử dụng chất màu azo bằng cách chiết và không chiết xơ.
  8. TCVN 12512-3:2018 / ISO 14362-3:2017 Vật liệu dệt – Phương pháp xác định một số amin thơm giải phóng từ chất màu azo – Phần 3: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo có thể giải phóng 4 – aminoazobenzen.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4183